Det skal være nemmere at være erhvervsdrivende
 
  • Derfor vil jeg gøre en indsats for at minimere omfanget af administrativt arbejde som følge af krav fra det offentlige. 

 

  • Der skal gang i arbejdet med regelforenkling, og der skal arbejdes for at skabe reelle forenklinger, så de erhvervsdrivende kan mærke en lettelse i det administrative arbejde.

 

Konkret vil jeg arbejde for at reglerne for fradrag for skat og moms i forbindelse med køb og drift af biler som anvendes erhvervsmæssigt bliver ensartet og enklere at forstå og administrere.

Reglerne om lønsumsafgift skal forenkles og afgiften skal fjernes helt for nogle af de erhvervsdrivende der er omfattet, f.eks. læger, tandlæger og psykologer.

Reglerne for fradrag for energiafgifter skal forenkles, så de bliver nemmere at administrere.

Der skal være ens forældelsesregler for moms og skat.