Marginalskatten på arbejde skal sænkes

-         Fordi det skal kunne betale sig at yde en ekstra indsats.

-         Bundgrænsen for topskat skal hæves til en million, og satsen skal sættes ned til 10 %. Topskat skal kun være en skat for de få med de rigtig store indkomster, ikke en almindelig skat som betales af næsten en million skatteyder.

Hvis en person får et job til FOAs start løn, får hun 61 kr. mere om dage til sig selv, i forhold til at være på dagpenge. Det er 61 kr. per dag for at være væk hjemmefra i mindst 7 en halv time om dage, samt til at dække øgede udgifter til f.eks. transport og arbejdstøj.

 

Erkender den samme person, at hun ikke kan overkomme et fuldtids job, og tager et deltids job, kommer det til at koste hende penge at gå på arbejde frem for at være på dagpenge.

 

Vores skattesystem skal indrettes sådan, at det til en hver tid kan betale sig at gå på arbejde frem for at gå på dagpenge. Det kan f.eks. gøres ved at ændre jobfradraget fra at være en procentdel af indtægten til at være et fast beløb for alle. Det vil betyde at også de lavest lønnede får en økonomisk gevisnt ved at gå på arbejde.