Jeg er konservativ fordi:


 

  • jeg tror på tanken om frihed under ansvar
  • jeg mener, at det offentlige system skal være så stærkt, at det kan støtte og hjælpe dem, der har behov for det, men ikke så stærkt at det svækker initiativet og virkelysten hos dem, der selv kan.
  • staten er til for borgernes skyld og ikke omvendt.