Vi skal have en velfungerende folkeskole

- med et solidt fagligt niveau

 

-         Fordi vores børns gode kundskaber, er forudsætningen for fremtidens velfærdssamfund.

 

-         Derfor skal der fokus på fagene dansk, engelsk, matematik, fysik og historie.

 

-         Vi skal sikre, at lærerne har de nødvendige kompetencer.

Konkret vil jeg arbejde for at vores folkeskole skal være mere fleksibel og i højere grad tage udgangspunk i at børn er forskellige. Vores børn skal have faglige udfordringer i de fag de er gode til og hjælp og støtte i de fag som de er svage i. På den måde sikre vi et godt fagligt niveau for alle. 

 

Folkeskolens bygninger og undervisningsmaterialer skal være tidssvarende og i godt stand ikke nedslidte og forældede.