Min valg dagbog
 

Onsdag d. 14. november 2007

340 personlige stemmer og en valgskade ….

 

Nu er spændingen udløst, og de personlige stemmer er talt op. 340 personlige stemmer blev det til, og det er jeg glad for. En stor tak til alle jer der har vist mig den tillid at stemme på mig, og ikke mindst en rigtig stor tak til alle dem der har hjulpet til i valgkampen.

 

Den del af valgkampen jeg har oplevet har været spændende og stemningen har været rigtig god. Det har været hyggeligt at tale med kandidaterne fra de andre partier. Men på trods af den gode valgkamp må jeg erkende, at jeg har pådraget mig en skade. Min skulder har gjort ondt de sidste par dage, så efter længere overvejelser om hvorvidt det var en læge eller en kiropraktor der skulle kigge på den, valgte jeg at tage til kiropraktoren i dag. Så kan jeg jo altid fundere over hvorfor det koster 405 kr. at tage til en kiropraktor, var jeg taget til lægen var det gratis.

Jeg er bange for at infiltrationerne skyldes at jeg har uddelt for mange ”flyers”, klatret i for mange lygtepæle og i det hele taget har haft rigtig travl i de sidste 3 uger.

 

Mandag d. 11. november 2007

Elevplan for Andreas .....

 

Vi skal til skole-hjem samtale med Andreas. Forud for samtalen har vi fået Andreas elevplan. I dansk fremgår det, at Andreas mål er, at han skal kunne læse skønlitteratur med lix 20 – 30. Sidst vi fik hans elevplan var målet at han skulle læse lix 20. I øjeblikket læser han frilæsningsbøger med lix 19 – 21.

Det er nogle konkrete mål, og som mor har jeg noget at forholde mig til. Jeg har en fornemmelse af at der sker en udvikling. Tidligere synes jeg tit at konklusionen på en skole-hjem samtale var ”at det går jo meget godt”, men det var svært at forholde sig til om ”det gå meget godt” er udtryk for en bedre udvikling end ”det går fint”.

På vores skole har vi valg en forholdsvis kortfattet udgave af elevplanen, og det synes jeg er helt fint. På Andreas plan er der 5 mål i dansk, 3 i matematik og 2 i engelsk.

Jeg mener ikke at elevplanerne skal være en flere sider lang pædagogisk/psykologisk analyse af den enkelte elev. Det vil være alt for ressourcekrævende og det er tvivlsomt om udbyttet af sådan et arbejde vil stå mål med det planerne skal anvendes til. Men som forældre til to skolebørn er jeg glad for elevplanerne, og jeg håber de er kommet for at blive.  

 

Lørdag d. 10. november 2007

Klassefest i 3.a

Her til aften har vi været til klassefest i Andreas klasse. Medbring en ret til ta’-selv bordet og kage til dessertbordet. Klassens forældreråd havde inviteret, dækket bord og arrangeret leg og underholdning. Vores børn har rigtig hygget sig, og alle vi forældre fik en god snak.

Hvor er det godt, at der er nogen der gider påtage sig ansvaret og lave sådan et arrangement, og hvor er det i øvrigt godt at der er så mange i Danmark der påtager sig et frivilligt arbejde.  

Tænk hvor mange gode og sunde timer vores børn tilbringer i hallen, fordi der er nogle voksne som bruger deres fritid på at træne vores børn i gymnastik, håndbold, badminton, fodbold, skydning og mange andre sportsgrene.

I morgen er der indsamling til Dansk Flygtninge hjælp, og hvor er det godt at der er nogen der vil brug en søndag formiddag på at hjælpe andre.

Alt det frivillige arbejde der forgår rundt omkring i sportsforeningerne, genbrugsbutikkerne, de humanitære organisationer, politiske foreninger og alle andre foreninger, er et rigtig godt eksempel på hvordan der kan ske en hel masse gode og positive ting når der er nogen der vil påtage sig et ansvar og yde en indsats stor eller lille.

Det frivillige arbejde et også et godt bevis på at der kan skabes en masse gode aktiviteter uden at det nødvendigvis er kommunen eller staten der skal tage initiativet.   

 

Fredag d. 9. november 2007

Jeg har været tidligt oppe …..

… meget tidligt, for at være med til at dele valgmateriale ud på Kalundborg Station til alle dem der skulle med toget.

Her mens jeg fører valgkamp er det min mand der har overtaget en del af de daglige opgaver herhjemme, så udover at lave madpakker og ”klokken 10-mad” til børnene, som han plejer, må han også sørge for at de kommer op og i skole.

I sådan en travl morgenstund er det godt at vide, at vi engang imellem kan springe madpakken over, fordi vores børn går på en skole hvor de har mulighed for at købe et måltid mad til frokost for 15 kr.

Skolens madordning er noget vi har brugt meget tid på i skolebestyrelsen, fordi det betyder meget for os, at vi kan tilbyde skolens elever et sundt måltid midt på dagen til en rimelige pris.

Men når jeg er rundt til forældremøder eller i øvrigt taler med forældre får jeg tit at vide at maden er for dyr, de mener den skal være gratis. (mange af de forældre der synes skolemaden er fordyr, betaler ofte væsentligt mere for at spise i kantinen på deres arbejdsplads, eller hvis de henter pizza eller går til slagteren til frokost, men det er tilsyneladende en helt anden sag)

”Gratis” betyder i denne sammenhæng, at kommunen skal betale, men maden bliver vel hverken billigere eller bedre af at bliver betalt via kommuneskatten ?.

For mig er det vigtigt, at der er et tilbud om mad på vores skoler, men det er stadig forældrenes ansvar at vælge om de vil benytte sig af tilbuddet eller om de vil lave madpakker.  Der er ingen der får mere velfærd ud af at lade kommunerne overtage det praktiske og økonomiske ansvar fra alle de forældre (og det er heldigvis langt det fleste), som selv kan klare den opgave det er at sørge for at deres børn får en fornuftig frokost, enten ved at lave en god madpakke, eller ved at betale til en skolemadsordning. I de få tilfælde, hvor forældre af forskellige årsager ikke magter opgaven, er der heldigvis skabt mulighed for at kommunen kan bevilige friplads.

 

Torsdag d. 8. november 2007

En meget ulykkelig historie …..

 Her til aften deltog jeg i et vælgemøde på Fårevejle Fri- og Efterskole. En af eleverne fortalte om sine oplevelser med en psykisk syg mor, som blev indlagt på en psykiatrisk afdeling. To dage efter blev hun udskrevet og sendt hjem til sine to børn der gjorde hvad de kunne for at hjælpe hende. Efter kort tid gik moren på druk, blev indlagt igen og udskrevet efter to dage. Tredje gang blev hun hentet i en ambulance og indlagt.

Det var utrolig flot af pigen at stille sig op og fortælle sin historie, og det gjorde et meget stærkt indtryk på mig.

Det kan vi simpel hen ikke være bekendt. Det må aldrig være sådan at indsatsen over for psykisk syge nedprioriteres eller svigtes fordi der tilfældigvis er mere fokus på kræftbehandling eller hjertesygdomme.

Det er altafgørende at vores sundhedspolitik, sikre kvalitet og behandlings garanti på alle områder, ikke kun på udvalgte fokus områder.

Jeg håber at vi får skabt et samfund, hvor der bliver taget hånd om en mor med så alvorlige problemer. Jeg håber at jeg aldrig mere skal opleve et barn der fortæller at hun  pludselig står med ansvaret for sin psykisk syge mor, fordi samfundet har svigtet.     

 

Onsdag d. 7. november 2007

Afbud til skolebestyrelsesmøde….

 

Egentlig skulle jeg have været til skolebestyrelsesmøde i aften, men jeg har valgt at melde afbud for at kunne deltage i et vælgermøde i Nykøbing. Jeg vil jo helst være begge steder på en gang, men det kan jo ikke lade sig gøre.

Folkeskolen er en af grundpillerne i det danske samfund. Det vores børn lærer i skolen skal danne grundlag for deres fremtidige uddannelse. I dag er der desværre alt for mange elever, der forlader folkeskolen uden at kunne læse og skrive. Derfor betyder det meget for mig, at vi har en folkeskole med et solidt fagligt niveau og at alle, der forlader folkeskolen har et godt udgangspunkt for at komme videre i uddannelsessystemet. Derfor skal vores folkeskole være mere fleksibel og i højere grad tage udgangspunkt i at børn er forskellige. Vores børn skal have faglige udfordringer i de fag de er gode til og hjælp og støtte i de fag, som de er svage i. På den måde kan vi sikre et godt fagligt niveau for alle. 

 

Tirsdag d. 6. november 2007

En lang dag …..

Jeg har været i skole hele dagen. Hjemmefra kl. 7.00 med toget.  Toldret fra kl. 9.30 til 16.00 og så to erstatningstimer i registreringsafgift fra kl. 16.00 – 18.00 og hjemme igen kl. 20.15. Sådan en dag er rigtig lang.

 

Mandag d. 5. november 2007

En tur på Rute 21

Jeg har været i Århus i dag, turen op til færgen på Odden gik ad rute 21. Det er alt for tit, at jeg læser i avisen om grimme trafikulykker med hårdt kvæstede og dræbte personer på denne strækning.   

Vejen er slet ikke dimensioneret til den trafik der kører på den, den er forholdsvis smal og flere steder går den igennem byer og oversigtsforholdene bestemt ikke noget at prale af.

Rute 21 er hovedfærdselsåren her i Odsherred, derfor er det afgørende for alle dem der skal til færgen, dem der skal frem og tilbage på arbejde og alle dem der nyder ferie og fridage i Odsherred og ikke mindst for erhvervslivet her i Odsherred, at vi får en bedre vej, og det haster. Den projekterede motortrafikvej er en klar forbedring, men jeg så helst en motorvej.

Situationen på rute 23 Skovvejen til Kalundborg er om mulig endnu være end rute 21, så også her haster det med en bedre vej.

  

Lørdag d. 3. november 2007

Nede i min kælder …..

… samler jeg glas, plastik og pap. Når der er ved at være fyldt op, smider jeg det hele i bagagerummet og afleverer det på genbrugspladsen i  Fårevejle (og så passer det med at tage friskbagt brød med hjem fra bageren som bor lige i nærheden).

Der er nogle der siger: at du gider ….  Men det gør jeg, for miljø er ikke kun noget stort og globalt som skal klares på Christiansborg, i Bruxelles eller New York. Det drejer sig  også om min egen hverdag. Jeg ved godt at jeg ikke redder miljøet bare ved at aflevere mine glas og pap til genbrug, samle aviserne sammen, hænge vasketøjet til tørre udenfor når vejret er til og i øvrigt sørger for at vaskemaskine og tumbler primært kører om aftenen og natten. Men mange bække små ….. så bliver det jo alligevel til noget.

Derfor tager jeg som regel også cyklen frem for bilen,  når jeg lige skal et lille ærinde i byen.     

 

Fredag d. 2. november 2007

På bordel i arbejdstiden ….

Jeg har et alsidigt job og en af opgaverne er at tage på kontrolbesøg på områdets bordeller for at sikre at der bliver afregnet hvad der skal i moms og skat.

I Danmark er det tilladt at være prostitueret, men det er ikke tilladt at tjene penge på andres prostitution. Dog med den undtagelse at staten skal have moms af omsætningen og skat af overskuddet på lige fod med alle andre erhvervsdrivende.

Men i modsætning til andre selvstændige har prostituerede ikke mulighed for at melde sig ind i en A-kasse og bliver berettiget til dagpenge, sygedagpenge osv. på lige fod med andre erhvervsdrivende.

Etisk og moralsk er jeg ikke i tvivl - prostitution skal afskaffes. Det skal være forbudt at prostituere sig, forbudt at købe prostituerede og forbudt at tjene penge på prostitution også indirekte f.eks. i form af annoncer, lejeindtægter, bannerreklamer osv.

Men det er ikke uden grund at prostitution kaldes verdens ældste erhverv. Hvis et totalt forbud bare fører til at branchen bliver endnu mere lyssky, rå og brutal end den er i dag, ikke mindst for de ulykkelige kvinder og mænd som sælger sig selv, så er det også problematisk.

Jeg ved ikke hvad der er den bedste løsning et totalt forbud eller ”ordnede forhold”. Men en ting er sikker, den nuværende retstilstand hvor samfundet på den ene side betragter prostitution som et erhverv der skal betales skat og moms af, men på den anden side ikke vil anerkende prostituerede på lige fod med andre erhvervsdrivende og dermed give dem samme rettigheder, det er dobbeltmoralsk. 

 

Torsdag d. 1. november 2007

Vi har ikke flere kartofler ....

 

Men det er der heldigvis råd for, så jeg har været ned i Fjordgaardens gårdbutik og købe kartofler, porrer og pastinakker.

Der er sikkert straks en der vil spørge om kartoflerne er økologiske ? Nej det er de ikke. Men de er dyrket på Lammefjorden.   

Økologi er en glimrende ting, men begrebet fokuserer alene på, at der ikke må anvendes bekæmpelsesmidler i forbindelse med dyrkningen. Nogle gange glemmer vi at kigge på sammenhængen, for hvad med CO2 udslippet når økologiske vare transporteres rundt i lastbiler i det meste af Europa, og hvad med partikeludledningen fra landmandens gamle dieseltraktor der skal op og ned ad rækkerne væsentligt flere gange end landmanden der kører med sprøjten?

Jeg er stor modstander af princippet om præventiv sprøjtning ”for en sikkerheds skyld”,  men jeg er tilhænger af princippet om ”integreret produktion”, hvor der kun anvendes bekæmpelsesmidler, når det er konstateret, at der er et reelt behov. I den store sammenhæng er det mere fornuftigt end at lade afgrøderne gå til spilde.

I dansk landbrug forskes der meget i at minimere forbruget af bekæmpelsesmidler og at finde alternativer til disse midler f.eks. i form af biologiske tiltag og nye afgrøder. Det er en fornuftig udvikling, og den skal vi støtte op om, så det danske landbrug kan forsætte med at være et sundt og stærkt erhverv.      

 

Onsdag d. 31. oktober 2007

Svigermor har været forbi …….

 …. hun har støvsuget og gjort rent i køkken og badeværelse. I går var mine forældre forbi. De hentede Ida og Andreas i SFOen, sørgede for at havemøblerne kom ind og foldede 1.000 valgfoldere så de er klar til uddeling.  

Jeg ved det godt. Vi er enormt privilegeret i min familie, vi har 4 bedsteforældre lige i nærheden, som altid er parate til at give en hjælpende hånd når det brænder på. Vi har altid nogle der kan træde til hvis børnene er syge, SFOen er lukket eller hvis det kniber med at nå hjem og hente børn inden lukketid.

Desværre er der mange børnefamilier der ikke er lige så heldige som os. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på hvad der kan gøres for at indrette samfundet sådan at hverdagen nemmere kan hænge sammen for børnefamilierne. Derfor skal vi se på mulighederne for fleksible åbningstider i daginstitutioner. Det betyder ikke at vores børn skal være længere i institutionerne, men det kan være at de skal være der på nogle andre tidspunkter.

Og så skal vores skattesystem være mere familievenligt. Det skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats i de perioder af livet hvor vi ikke har børn, eller hvor vores børn er så store at de ikke har helt det samme behov for vores tilstedeværelse. Det skal være sådan at vi kan spare op, så vi får mulighed for at arbejde mindre mens børnene er små, uden at det bliver uforholdsmæssigt dyrt skattemæssigt.

       

Tirsdag d. 30. oktober 2007

Med toget til København

Jeg har været i skole i Emdrup i dag. Første dag med Toldret.

Jeg har altså ikke tålmodighed til at sidde i køen ved Fløng, det gør mig i dårligt humør, så jeg plejer at tage toget. Først Odsherred-banen fra Hørve til Holbæk, med regionaltoget fra Holbæk til Østerport og videre med S-tog til Emdrup.

Det har været en god dag, alle tog kørte til tiden. Turen i morges foregik med et af Odsherred-banens helt nye tog og videre fra Holbæk med et IC3 tog.

Tænk hvis jeg uden videre kunne regne med at det altid går så nemt. Ikke noget med forsinkelser, så jeg ikke når toget i Holbæk og skal vente på det næste. Ikke noget med gamle tog, hvor DSB forsøger at formilde med ”chokoladebilletter”.

Og nu jeg er i gang med drømmene: Hvorfor ikke direkte tog fra Nykøbing Sj. til Østerport, det ville da gøre livet nemt og behageligt for alle dem der skal fra Odsherred til København hver dag.  

 

Mandag d. 29. oktober 2007

Sulten for sjov …..

Nogle gang får jeg lyst til at spise lidt lækkert f.eks. slik eller chokolade. Jeg kan egentlig lige så godt lide at spise en håndfuld mandler eller nødder, når jeg sådan bliver lidt lækkersulten.  

Men har du nogle sinde lagt mærke til prisen på nødder og mandler ? Den er ca. 100 kr. pr. kilo.

Jeg synes det er ulogisk at afgiften på nødder og mandler er op til 25,55 kr. pr. kilo, når afgiften på slik og chokolade kun er 14,20 kr. pr. kilo.

Jeg ved godt, at en fjernelse af afgiften på nødder og mandler ikke løser det stigende problem med overvægt og usunde spisevaner, men det vil være et lille skridt i den rigtige retning.   

 

Søndag d. 28. oktober 2007

En tur til Vordingborg......

 I dag har jeg været en tur til Vordingborg for at besøge TV Øst. De har lavet et lille videoklip med de kandidater der er opstillet i Region Sjælland. Går ind på www.tv2east.dk/valg/kendkandidaten og se mit vidiospot.  

 

Lørdag d. 27. oktober 2007

Noget om miljø og biler ....

I dag har jeg talt med en bilforhandler som bl.a. nævnte det uhensigtsmæssige i at miljørigtige biler bliver forholdsvis dyre i Danmark på grund af det danske afgiftssystem. 

Folketinget har forsøgt at afhjælpe problemet med div. særbestemmelser om nedslag i registreringsafgiften for sikkerhedsudstyr og miljøforanstaltninger. Resultatet er en kompleks og uigennemskuelig lovgivning, som gør det vanskeligt overhovedet at beregne prisen på en bil.

Den danske registreringsafgift stammer oprindeligt helt tilbage fra en gang i 1920erne. Den gang var det at eje en bil en uhørt luksus, forbeholdt de rigeste. I dag er bilen hvermandseje, og for mange er den en nødvendighed for at de kan udføre deres arbejde eller få hverdagen til af hænge sammen, men beskatningen tager stadig udgangspunkt i at blot det at eje en bil er en luksus.

Hvorfor ikke ændre beskatningen, så den tager udgangspunkt i den miljøbelastning, som  brugen af bilen medfører frem for en beskatning af det at eje en bil?     

 

Fredag d. 26. oktober 2007

4.938 kr. lige ned i underholdningsbudgettet

Jeg har lige været inde og tjekke min bankkonto, og  der er indbetaling fra SKAT på 4.938 kr. midt imellem alle de sædvanlige dankorthævninger osv.

Det er børnechecken der er gået ind. I vores familie er det ikke ualmindeligt at denne kvartalsvise indbetaling udløser en akut trang til at tage i Legoland. Det når vi nok ikke i denne weekend, så jeg tror jeg flytter pengene over på Ida og Andreas boligopsparinger.  

I min familie, hvor vi har to gode job, er børnechecken absolut ikke afgørende for om vores børn får tøj på kroppen eller mad i munden. Men man siger selvfølgelig ikke nej tak til 4.938 kr. lige ned i ”underholdningsbudgettet”.

Jeg ved godt, at der er familier hvor børnechecken har en væsentlig betydning for at økonomien i hverdagen kan hænge sammen, og de skal selvfølgelig beholde den.

Men er det er en statsopgave at finansierer almindelige velfungerende familiers ferieture, dyre mærke tøj, ture i Legoland, Bonbonland, Lalandia, børneopsparinger, boligopsparinger osv. ?   

 

Torsdag d. 25. oktober 2007

De små marginaler - et vellignende eventyr

 

Det offentlige skal være der for at træde til hvis vi bliver ramt af sygdom e.l. Men velfærdssamfundet, i form af det offentlige, kan ikke løse alle vores problemer alene. Vi har alle sammen et ansvar, som kollegaer, venner, familie, arbejdsgivere og erhvervsliv. Selv en nok så dygtig sagsbehandler kan ikke redde tilværelsen for et menneske, hvis han bliver svigtet af alle de mennesker som han tidligere har regnet med.  

Det blev jeg på underholdende vis mindet om her til aften hvor jeg så teaterstykket ”De små marginaler …”

Historien om personalechefen Carsten som afviser Hanne, som han tidligere har fyret pga. dårlig ryg, da hun beder om at få lov til at arbejde igen.

Kort efter er det Carsten selv der bliver ramt af en blodprop. Han får afslag på at vende tilbage til sin gamle arbejdsplads og bliver selv fyret. De gamle kollegaer vender ham ryggen og konen forlader ham til fordel for hans tidligere chef. Alt imens skiftende sagsbehandlere tilbyder ham det ene kursus efter det andet …. Men han vil jo egentlig allerhelst bare tilbage til det arbejdsliv, som fyldte så meget i hans tilværelse før han blev syg. 

Link:  De små marginaler ..

 

Onsdag d. 24. oktober  

Så blev valget udkrevet og valgkampen er skudt i gang. Her på min hjemmeside kan du læse lidt mere om mig og ikke mindst mine holdninger. God læselyst.